GENEL

MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUAT

KANUNLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu,

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun,

5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun,

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay
Verilmesi Hakkında Kanun

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÖNETMELİKLER

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Mahalli İdareler 2018 Yılı Detaylı Hesap Planı

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.