KATMA DEĞER VERGİSİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM NET ALANA DAHİL OLAN VE OLMAYAN UNSURLAR

Vergi uygulamalarında net alan tanımı ve hesabı önemli bir yer tutar. KDV oranı, indirimli oranlı işlemlerde yüklenilen KDV hesabı açısından konutlarda net alan kapsamına giren ve girmeyen unsurlar önem kazanır. Bu konuda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin tanımlar maddesinde yer alan “net alan” tanımına müracaat etmek gerekir. Söz konusu Yönetmelik uyarınca “Bağımsız bölüm net alanı” kapsamına giren ve girmeyen unsurlar aşağıdaki gibidir:

Bağımsız bölüm net alanı: İçerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alanı ifade eder.

Net alana,

  • kapı ve pencere eşikleri,
  • 2.5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları,
  • kolonlar,
  • duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar,
  • bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları,
  • tesisat odası,
  • merdivenlerin altlarında 1.80 metre yüksekliğinden az olan yerler,
  • tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi

dâhil edilmez.

Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez.

Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.