İMAR

RESMİ BİNA NEDİR?

Resmi bina: Genel ve özel bütçeli idarelerle, denetleyici ve düzenleyici idarelere, il özel idaresi ve belediyelere veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, Kanunla veya Kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesisleri ifade etmektedir.

Categories: İMAR

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.