İMAR

TAKS, KAKS, EMSAL NEDİR?

TAKS, KAKS, EMSAL  gibi kavramlar bir arsa üzerine yapılacak bina alanı ile doğrudan ilgili kavramlardır.

TAKS: Taban Alanı Kat Sayısının kısaltması olup bir binanın taban alanının, arsanın en çok ne kadarını kaplayabileceğini gösterir.

Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının imar parseli alanına oranını  ifade eder. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır.

KAKS: Kat Alanı Kat Sayısı’nın kısaltması olup, bir binanın kat alanları toplamının, arsa alanına göre en çok ne kadar olabileceğini gösterir. Başka bir deyişle KAKS bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanını ifade eder.

EMSAL, ile KAKS aynı şeyi ifade eder. Bir arsanın alanı ile imar planı üzerinde yer alan KAKS değerini çarparak o arsaya yapılabilecek maksimum net metrekare inşaat alanı hesaplanır. Örneğin 1.000 m2’lir bir arsanın EMSAL’i veya KAKS’ı 2,15 ise, bu arsaya toplam 2150 m2 inşaat yapılabilir.

TAKS; KAKS (EMSAL) değerleri arsanın değerini doğrudan etkileyen unsurlardır. Bir arsanın emsali nedir diye sorulurken, aslında arsaya yapılabilecek net inşaat alanı öğrenilmek istenir.

05.11.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.