BELEDİYE GELİRLERİ

Doğalgaz tüketimleri üzerinden, elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınır mı?

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI    :B.07.1.GİB.0.66/6626-78/35312                                                  04.04.2008

KONU  :

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan 21/03/2008 tarihli ve B.62.0.DPU.12/360-825-8762 sayılı yazı ve ekinin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazı ve ekinin incelenmesinden, Erzincan Belediyesince doğalgaz tüketimleri üzerinden, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin alınıp alınmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmış bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34 üncü maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.”  hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan madde hükmünde de açıkça belirtildiği üzere elektrik ve havagazı tüketim vergisinin konusuna, elektrik ve havagazı tüketimleri girmektedir.

Bu nedenle, doğalgaz tüketimlerinden elektrik ve havagazı tüketim vergisinin alınması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve konu ile ilgili Bakanlığınız görüşünün belirlenerek adı geçen Belediyeye ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna gerekli duyurunun yapılmasını arz ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.