İMAR

KULLANIŞINA, İNŞAAT NEVİNE VE SINIFINA GÖRE BİNA AYRIMLARI

EMLAK VERGİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN TÜZÜK hükümlerine göre;

Binaların kullanılış tarzlarına göre ayrımı:

Binalar, kullanılış tarzlarına göre aşağıdaki nevilere ayrılır:

 1. Konutlar,
 2. İşyerleri,
 3. Özellik gösteren diğer yapılar.

Binaların inşaat nevilerine göre ayrımı:

Binalar, taşıyıcı sistemleri esas alınmak suretiyle inşaat nevilerine göre aşağıdaki gruplara ayrılır:

 1. Çelik karkas,
 2. Betonarme karkas,
 3. Yığma kagir,
 4. Yığma yarı kagir,
 5. Ahşap,
 6. Taş duvarlı (çamur harçlı),
 7. Gecekondu tarz ve vasfında,
 8. Kerpiç ve diğer basit binalar,

Binaların inşaat sınıflarına göre ayrımı:

 Binalar, aşağıdaki sınıflara ayrılır:

 1. Lüks inşaat,
 2. Birinci sınıf inşaat,
 3. İkinci sınıf inşaat,
 4. Üçüncü sınıf inşaat,
 5. Basit inşaat,

Bu sınıflama, binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri hususlar nazara alınarak yapılır. İnşaat sınıflarının tayinine esas alınacak nitelikler Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.