Damga Vergisi

Kağıt Nüshalarının Birden Fazla Olması Durumunda Damga Vergisi

Kağıt nüshalarının birden fazla olması durumunda damga vergisi uygulamasına ilişkin hususlar 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde düzenlenmiş olup, madde metni aşağıdaki gibidir:

Kağıt Nüshalarının Birden Fazla Olması
Madde 5

(6728 sayılı kanunun 23 üncü maddesiyle değişen cümle;Yürürlük 09.08.2016)Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.(*) Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur.

(*)Değişmeden önceki şekli: Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.