KATMA DEĞER VERGİSİ

Bünyeye Giren Mal ve Hizmetin KDV’si Nedir?

KDV iade talep eden mükelleflerin yüklenilen KDV İade listesi oluşturmak zorundadır. Ancak bu liste oluşturulurken yüklenilen KDV tutarı her zaman faturadaki tüm mal veya hizmet alımlarını kapsamaz. Bu tür durumlar için, yüklenilen KDV listesindeki faturadaki mal veya hizmet KDV tutarının yüklenilen KDV kapsamında olanlar “Bünyeye Giren Mal ve Hizmet KDV’si sütununa yazılmaktadır. Bu sütuna yazılan tutarlar toplamı ilgili KDV İade Listesinin yüklenilen mal ve hizmet kdv toplamını oluşturmaktadır.