KATMA DEĞER VERGİSİ

KDV Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemlerin Kodu ve Türü

KDV Kanunu uyarınca tam istisna kapsamına giren işlemler e-beyannamedeki kodu, ilgili kanun maddesi ve türü bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Tablo: KDV Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemlerin Kodu ve Türü

Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemin
E-Beyannamedeki Kodu KDV Kanun Maddesi Türü
301 11/1-a Mal ihracatı
302 11/1-a Hizmet İhracatı
303 11/1-a Roaming hizmetleri
304 13/a Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları
305 13/b Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler
306 13/c Petrol aramaları ve petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler
307 13/c Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri
308 13/d Teşvikli yatırım mallarının teslimi
309 13/e Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi
310 13/f Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler
311 14/1 Uluslararası taşımacılık
312 15/a Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler
313 15/b Uluslarası kurulaşlara yapılan teslim ve hizmetler
314 19/2 Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslar arası anlaşmalar kapsamındaki istisnalar (İade hakkı tanınan)
315 14/3 İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı romorklara yapılan motorin teslimleri
316 11/1-a Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler
317 17/4-s Özürlülerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarına ilişkin araç-gereç ve bilgisayar programları
350 Diğerleri

KDV Kanunu uyarınca diğer iade hakkı doğrun işlemlerin e-beyannamedeki kodu, ilgili kanun maddesi ve türü ise aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemin
Sıra No E-Beyannamedeki Kodu KDV Kanun Maddesi Türü
1 401 8/1 Fazla ve yersiz ödenen vergiler
2 403 11/1-a 61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili yüklenilen KDV
3 405 11/1-c ve Geçici 17 İhracatı bu dönemde gerçekleşen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkı
4 406 29/2 İndirimli orana tabi işlemler
5 408 11/1-b 43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki teslimlerle ilgili olup bu dönemde alıcıya iade edilen KDV
6 409 9/2 İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
7 410 9/2 91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan yapım işlerine ait tevkif edilen KDV
8 411 9/2 91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan temizlik işlerine ait tevkif edilen KDV
9 412 9/2 91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan bahçe ve çevre bakım işlerine ait tevkif edilen KDV
10 413 9/2 91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan özel güvenlik hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
11 414 9/2 91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan tadil,bakım,onarım hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
12 415 9/2 91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan yemek sevis hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
13 416 9/2 91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan danışmanlık-denetim hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
14 417 9/2 91 No.lu G.T. (A/2) bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan işgücü hizmetlerine ait tevkif edilen KDV
15 418 9/2 Bakır, alüminyum ve çinko külçe teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
16 419 9/2 Bakır, alüminyum, çinko ve bunların alaşımlarından elde edilen mamullerin teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
17 420 9/2 Yapı denetim hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 No.lu GT kapsamı dışındaki mükelleflere yapılanlar)
18 421 9/2 İş gücü hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 No.lu GT kapsamı dışındaki mükelleflere yapılanlar)
19 422 9/2 Özel güvenlik hizmeti ile ilgili olarak alıcı tarafından tevkif edilen KDV (91 No.lu GT kapsamı dışındaki mükelleflere yapılanlar)
20 423 9/2 Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
21 424 9/2 Diğer kısmi tevkifata tabi işlemlerde alıcı tarafından beyan edilecek KDV
22 425 13/a Sipariş verenin bu istisna kapsamındaki araçların imal ve inşasında kullanılan KDV’ye tabi mal ve hizmet alımları
23 426 13/c Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri
24 427 13/f Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetin yapılmasından önceki iade talepleri ile tedarikçilerin iade talepleri
25 428 9/2 Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
26 429 9/2 Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
27 430 9/2 Hurda metalden elde edilen külçe teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV
28 431 9/2 Turizm acente, rehber ve benzerlerine yapılan komisyon ödemelerine ilişkin alıcı tarafından tevkif edilen KDV
29 450 Diğerleri

1 reply »

  1. KDV İSTİSNASINDA 351 NOLU MADDE NE ANLAMA GELİYOR BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM İYİ ÇALIŞMALAR

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.