KATMA DEĞER VERGİSİ

Yüklenilen KDV Nedir?

KDV Kanunu uyarınca iade hakkı tanınan işlemlerle ilgili olarak yapılan satışların maliyetini oluşturan girdilerin alımında ödenen KDV tutarları “Yüklenilen Katma Değer Vergisi”ni oluşturmaktadır.

Örneğin, indirimli orana tabi konut üreten bir şirket, satışı gerçekleştirilen indirimli orana tabi konutların maliyetini oluşturan girdilerin (demir, çimento, boya, kapı, pencere …) alımında ödediği katma değer vergilerinin yüklenilen KDV olarak dikkate alacaktır. Bu işle ilgili iade taleplerinde yüklenilen KDV listesi oluşturacaktır.

İade hakkı doğuran mal ve hizmete ilişkin yüklenilen KDV doğrudan ilgili mal üretiminde kullanılan mal ve hizmetlerden, genel yönetim giderlerinden hesaplanan paylardan ve ATİK nedeniyle hesaplanan KDV tutarlarından oluşur.

Yüklenilen KDV listeleri Excel formatı için TIKLAYINIZ.

3 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.