TİCARET HUKUKU

Ticaret Kanununa Göre Birleşebilecek Şirketler

Türk Ticaret Kanununa göre hangi şirketler hangi şirketlerle birleşebilir sorusunun cevabı için TTK 137 nci madde hükmüne müracaat etmek gerekir.

b) Geçerli birleşmeler
MADDE 137- (1) Sermaye şirketleri;
a) Sermaye şirketleriyle,
b) Kooperatiflerle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle,
birleşebilirler.
(2) Şahıs şirketleri;
a) Şahıs şirketleriyle,
b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle,
c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle,
birleşebilirler.
(3) Kooperatifler;
a) Kooperatiflerle,
b) Sermaye şirketleriyle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle,
birleşebilirler.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.