GENEL

Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Arsa karşılığı inşaat kavramı, “arsa payı karşılığı inşaat” veya “kat karşılığı inşaat” olarak da isimlendirilmektedir. 

Arsa karşılığı inşaat sözleşmesi; tarafların karşılıklı edimleri esas alınarak, arsa sahibinin arsasının belirli paylarını müteahhide devretmeyi, müteahhidin ise arsa sahibinde kalan arsa payları üzerinde inşaat yapmayı karşılıklı olarak taahhüt ettiği bir sözleşmedir. 

Yargıtay içtihatlarına göre; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, müteahhit yönünden inşaat yapma yükümlülüğü, arsa sahibi yönünden ise tapuda pay geçirim taahhüdünü içerdiğinden; bir yandan istisna sözleşmesine, öte yandan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine ilişkin hükümler içermesi nedeniyle “çift tipli karma sözleşme” niteliği taşımaktadır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.