GENEL

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Süre

Bilindiği üzere, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 8 inci maddesi uyarınca; ihracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

Bakanlık söz konusu yetkisini Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) ile kullanmıştır. İlk önce 6 aylık bir süre için öngörülen ihracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğu 18 aylık süre için uygulanacak şekilde uzatılmıştır. Yeni bir uzatma olmazsa ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu 3 Mart 2020’ye kadar geçerli. Söz konusu Tebliğe göre; Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi gerekmektedir. Tebliğe göre, bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

Ayrıca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” in “Hesap kapatma, ihbar ve ek süre” başlıklı 8 inci maddesi uyarınca ihracatla ilgili hesapların kapatılmasında mücbir sebepler  ve mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde sürenin uzatılması söz konusu olabilmektedir.

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre, ihracatçıların ihracat bedellerini fiili ihraç tarihinden itibaren yurda getirmeleri için kendilerine verilmiş 180 günlük süre söz konusudur. Bu süre, mücbir sebep veya diğer haklı durumlar nedeniyle de uzayabilmektedir.

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.