GENEL

KAPICI DAİRESİ, BEKÇİ KULÜBESİ, YÖNETİM ODASI İÇİN YÜKLENİLEN KDV, İADE HESABINA DAHİL EDİLİR Mİ?

İndirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iade taleplerinde kapıcı dairesibekçi kulübesi, yönetim odası için yapılan giderler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iade talebine konu KDV hesabına dahil edilip edilemeyeceği sorusu sıkça gündeme gelmektedir.

Gelir idaresinin bu konudaki yaklaşımı; konutun yapımı için zorunlu unsurlara ait giderlerin indiriminin mümkün olacağı; ancak zorunlu olmayan harcamaların ise yalnızca indirim konusu yapılacağı, iade hesabına dahil edilemeyeceği yönündedir. Bu kapsamda vergi idaresi, kapıcı dairesinin inşaatı için yapılan giderlerin indirim konusu yapılabileceği ancak indirimli orana tabi kdv iadesine konu yapılamayacağı görüşündedir. (1) Başka bir deyişle bu giderlerin KDV’si indirim konusu yapılacak, ancak bunlara ilişkin yüklenilen KDV’nin iadesi talep edilemeyecektir.

İndirimli orana tabi konut teslimlerine ilişkin KDV iade talebini alan vergi daireleri veya ihtisas vergi daireleri yapı ruhsatlarına ve/veya fiili yoklamalara dayalı olarak tespit ettikleri kapıcı daireleri için yapılan giderler için yüklenilen KDV’lerin kdv iadesinden tenzil edilmesini istemektedirler.

19.12.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

 

(1) GİB, Gazi Antep Vergi Dairesi Başkanlığı, 04.03.2019 tarih ve 15241 sayılı Özelge

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.