GELİR VERGİSİ

İNTERNET ORTAMINDA REKLAM HİZMETİNDE STOPAJA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI (476 SAYILI)

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 18.12.2018 tarih 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler gelir/kurumlar vergisi stopajı kapsamına alınmıştır.

19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış ve bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi  (stapaj, tevkifat) yapılması öngörülmüştür.

Karara göre, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden, hizmeti verenin durumuna bağlı olarak aşağıdaki oranlarda stopaj yapılacaktır:

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.Maddesi kapsamında yapılan ödemelerde (Gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94.madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15.

Karar, 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için TIKLAYINIZ.

 

 

 

 

 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASI HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA BAZI HİZMETLERİN VERGİ KESİNTİSİ KAPSAMINA ALINMASI VE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİ İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ VE 30 UNCU MADDELERİNDE YER ALAN VERGİ KESİNTİSİ ORANLARI HAKKINDAKİ 2009/14592, 2009/14593 VE 2009/14594 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 476)

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.