KATMA DEĞER VERGİSİ

İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim ve Hizmetlerde KDV İade Uygulaması ile İlgili Sınır Kat TL Oldu?

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır her yıl ilan edilmektedir.

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu sınır;

2020 yılında 17.300 TL,

2019 yılında 14.100 TL,

2018 yılında 11.400 TL,

2017 yılında 10.000  TL

olarak uygulanmıştır.

Söz konusu sınırla ilgili Tebliğ aşağıdaki gibidir.

29 Aralık 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31349 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 33)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafında yer alan “2020 yılı için 17.300 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2021 yılı için 18.900 TL” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

indirimli orana tabi işlemlerde sınır 2020 yılı tebliğ

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.