GELİR VERGİSİ

Binek Otomobilin Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Tutarı

7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonrası binek otomobiller için gider kısıtlaması düzenlemesi yapılmıştır. Bu kısıtlamalardan birisi de amortisman tutarına ilişkindir.

Buna göre Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar 2020 yılı için; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000 TL olarak belirlenmiştir. 

30.12.2019

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.