GELİR VERGİSİ

İşverenlerce Çalışanlara Verilen Ulaşım Kartı, Bileti ve Benzeri Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 12 TL olarak belirlenmiştir.

Bu düzenleme ile işverenlerce temin edilen İstanbul kart ve benzeri ulaşım imkanı veren bilet, kart, kontur ve benzerleri için sağlanan menfaatin günlük 12 TL’si gelir vergisinden istisna olacaktır.

Çalışanlara yönelik taşıma istisnasına ilişkin GVK düzenlemesine göre;

  • işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda,
  • çalışılan günlere ait olmak üzere,
  • bir günlük ulaşım bedelinin (2020 yılı için) 12 Türk lirasını aşmaması ve
  • buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması

şartları ile bu şekilde sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna  tutulmaktadır.

Bu nedenle çalışanlara sağlanan taşıma istisnasında yukarıdaki şartlara dikkat etmek gerekmektedir.

30.12.2019

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.