ÖTV

Ocak Ayında Alkol ve Tütüne Otomatik Zam Yok.

31.12.2019 tarih 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2020 Ocak-Haziran Dönemi için uygulanmaması yönünde Cumhurbaşkanı Kararı (1952 sayılı) yayımlanmıştır.

Bu Kararın anlamı, ÖTV kanununda yer alan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında otomatik zammın (3 Ocak 2020’de otomatik olarak gerçekleşecek olan zammın) uygulanmamasıdır. Dolayısıyla alkollü içecekler (içki) ve tütün ürünleri (sigara ve diğerleri) için 3 Ocakta zam yok.

Ancak otomatik zam olmaması, ihtiyaç veya gerek görüldüğünde Cumhurbaşkanı Kararı ile Maktu tutar ve oranlarda artış yapılmasına engel değil.

 

2020 yılı alkol ve sigarada ötv artışı yapılmamasına ilişkin karar

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki gibidir:

4760 sayılı ÖTV Kanunu 

“Oran veya Tutar

Madde 12

3. (5281 sayılı Kanunun 36’ncı maddesiyle mülga olan fıkra Yürürlük; 31.12.2004 (3), 6322 sayılı Kanunun 30′ uncu maddesiyle yeniden düzenlenmiştir. Yürürlük; 01.01.2013) (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya (700 Sayılı KHK’nın 143 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) Cumhurbaşkanınca(9) bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. (700 Sayılı KHK’nın 143 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.

31.12.2019

Hasan AYKIN

Vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.