MESLEK MENSUPLARI

GÜNCEL SM, SMMM, YMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2020 Yılında geçerli Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) asgari ücret tarifesi 31.12.2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 2020 yılında SM, SMMM, YMM için geçerli asgari ücret tarifesine ilişkin Tebliğ aşağıda sunulmuştur:


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2020 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2020 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Ekleri için TIKLAYINIZ.

2020 YILI SM SMMM YMMM MUHASEBECİLİK MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 12020 YILI SM SMMM YMMM MUHASEBECİLİK MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 22020 YILI SM SMMM YMMM MUHASEBECİLİK MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 32020 YILI SM SMMM YMMM MUHASEBECİLİK MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 42020 YILI SM SMMM YMMM MUHASEBECİLİK MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 5

2019 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.