BÜTÇE

Mali Durum ve Beklentiler Raporu Nedir?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanması gerekmektedir.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin  yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “…. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu kamuoyunun bilgisine sunulmaları gerekmektedir.

Aşağıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU örnek olarak sunulmuştur.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.