GENEL

2020 YILI ŞUBAT AYI VERGİ TAKVİMİ, BİLDİRİM, BEYAN ÖDEME TARİHLERİ

2020 Yılı Şubat Ayı Vergi Takvimi aşağıda sunulmuştur. 2020 yılı Şubat ayında yapılacak beyan, bildirim, ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir.

01/02/2020 10/02/2020 16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
03/02/2020 11/02/2020 16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2020 17/02/2020 2019 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 20/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 24/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
16/02/2020 25/02/2020 1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/02/2020 25/02/2020 1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/02/2020 26/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 26/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 26/02/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/2020 02/03/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

2020 yılı Şubat ayı Vergi Takvimi, bildirim, beyan ödeme tarihleri

 

2020 yılı Şubat Ayı Vergi Takvimi Bildirim Beyan ve Ödeme Tarihleri

Kaynak: GİB, 2020 yılı vergi takvimi

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.