Damga Vergisi

İHALE KARARI YA DA KARAR PULU DAMGA VERGİSİ ORANI KAÇTIR?

İhale Kararı (Karar Pulu) Damga Vergisi Oranı Kaçtır?

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nisbi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aşağıda 2020 yılı için İhale Kararı için geçerli damga vergisi oranına yer verilmiştir. Buna göre 2020 yılı için ihale kararları için uygulanacak damga vergisi oranı binde 5,69 olarak uygulanacaktır.

İHALE KARARLARINDA DAMGA VERGİSİ 2020 TUTARI.PNG

Hangi Kararlar İhale Kararıdır?

İhale kanunlarına tabi olsun veya olmasın resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların yetkili mercilerince, bir malın artırma ve eksiltme, pazarlık ve sair şekilde alınması, satılması veya bir hizmetin görülmesi, gördürülmesi maksadıyla verilen ve şahıs-bedel içeren her türlü kararlar ihale kararı olarak değerlendirilmektedir. (1)

06.01.2020

vergidosyasi.com

 

 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.