TİCARET HUKUKU

Anonim Şirketlerde En Az Sermaye Tutarı

Anonim Şirketlerde En az Sermaye tutarı, 13.01.2011 tarih 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 inci maddesinde düzenlenmiştir. Anonim şirketlerde en az sermaye tutarına ilişkin TTK düzenlemesi aşağıdaki gibidir:

IV – En az sermaye tutarı
MADDE 332- (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden
esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Cumhurbaşkanınca artırılabilir.

(2) Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî değerlerinin toplamını temsil eder.

(3) Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkartılırlar.

(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesi hükmü saklıdır.”

Hasan AYKIN

07.01.2020

Vergidosyasi.com

 

2 replies »

  1. 2011 yılından beri revize edilmeyen asgari sermaye mi olur. Bakkal ın sigara reyonu bile 50 bin TL den fazla maliyeti var. Halka açık borsada işlem gören çimento şirketin sermayesi 100 bin TL . şaka gibi. hemde yabancı sermaye

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.