KURUMLAR VERGİSİ

2019 VERGİLEME DÖNEMİNDE NAKDİ SERMAYE ARTIRIMLARI İÇİN FAİZ İNDİRİMİNİN HESABINDA ESAS ALINACAK ORAN

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesi nin birinci fıkrasının (ı) bendinde ; sermaye şirketleri nin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, il gili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hüküm ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde “Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulu’nca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kurum kazancından indirilebilecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

TCMB’nin internet sitesinde söz konusu oran, %12,02 olarak açıklanmıştır. Buna göre, nakdi sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indiriminde 2019 yılı için esas alınacak oran %12,02 olacaktır.(1)

 

 

Kaynak:

(1) Nazalı Gündem, NAKDİ SERMAYE ARTIRIMLARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNDE 2019 YILI İÇİN ESAS ALINACAK ORAN %12,02’DİR,   http://nazaligundem.com/tr/yayinlar/nakdi-sermaye-artirimlari-uzerinden-hesaplanan-faiz-indiriminde-2019-yili-icin-esas-alinacak-oran-1202dir

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.