GENEL

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP ) nedir?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP ) nedir?

SGDP, esas itibariyle emeklilikten sonra tekrar çalışma durumunda söz konusu olan bir uygulamadır.

Sosyal Güvenlik Destek Pirimi: Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.

Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada hangi kanun hükümlerinin ve maddesinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı ve güncel açıklamalar, yargı kararı için Sosyal Güvenlik Kurumunun aşağıdaki yazısına müracaat edebilirsiniz:

Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma(SGDP)

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.