VERGİ USUL

AMORTİSMAN AYIRMA ŞARTLARI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.” hükmü yer almaktadır.

Madde hükmüne göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için,;

  • işletmede bir yıldan fazla kullanılması,
  • yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve
  • işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması

gerekmektedir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.