BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetim İçin Ücret Tarifesi Var mı?

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 32 inci maddesi “Ücret tarifesi” başlığını taşımaktadır. Maddeye göre, bağımsız denetim ücreti, denetimin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve kalitesini sağlayacak şekilde belirlenir. Denetlenen işletmeye ilgili mevzuat uyarınca izin verilen hizmetlerin sağlanması durumunda denetim ücreti bundan etkilenmez.

Denetim hizmetleri için Kamu Gözetimi Kurumu tarafından ilgili yıl için ücret tarifeleri belirlenebilir. Ücret tarifesinin belirlenmemiş olduğu yıllarda, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan ücret tutarlarının Maliye Bakanlığınca o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar uygulanır.

Mevcut durumda (En azından yazının yayım tarihi itibariyle (Ocak 2020)) KGK tarafından belirlenmiş bir Bağımsız Denetim Ücret Tarifesi bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağımsız denetim ücreti ilgili bağımsız denetim kuruluşları veya bağımsız denetçiler tarafından tayin edilmektedir.

KGK tarafından bağımsız denetim ücret tarifesinin tayin edilmesi durumunda bağımsız denetim ücret tarifesine uymamak Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca “uyarı” cezasını gerektiren bir fiil olarak düzenlenmiştir.

 

16.01.2020

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.