BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetim Mesleki Sorumluluk Sigortası Zorunluluğu

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

“Mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 33 – (1) Denetim kuruluşlarının ve (Ek ibare:RG-21/7/2017-30130) denetim üstlenen bağımsız denetçilerin, üstlendikleri ilk denetim işiyle birlikte başlamak üzere, tüm denetimlerini kapsayacak şekilde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları şarttır.

(2) Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin hususlar Hazine Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Kurum tarafından düzenlenir.”

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.