BAĞIMSIZ DENETİM

Yeminli Mali Müşavir (YMM), Tam Tasdik Sözleşmesi Yaptığı Şirkete Bağımsız Denetim Hizmeti Verebilir mi?

Bir Yeminli Mali Müşavir, tam tasdik veya diğer tasdik hizmeti verdiği şirkete aynı zamanda bağımsız denetim hizmeti verebilir mi? Başka bir deyişle, tasdik hizmeti ile Bağımsız denetim hizmeti aynı YMM tarafından bir arada verilebilir mi? Konuya ilişkin olarak, TTK ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği hükümlerine müracaat etmek gerekir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “II – Denetçi olabilecekler” başlıklı 400 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Bağımsız Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. 

Yukarıdaki düzenlemeye göre bir YMM’nin, danışmanlık veya başka türlü hizmet verilen şirkete Bağımsız Denetçi olarak hizmet veremeyeceği anlaşılmaktadır. Vergi danışmanlığı ve vergi denetimi hizmetleri bu yasağın YMM açısından istisnasını oluşturmaktadır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 22 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında konuya açıklık getirilmiştir. Yönetmeliğe göre;

“(5) Denetim kuruluşu ve denetçiler, denetlenen işletmeye, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya başka bir hizmet veremez, bunu denetim ağında yer alan kuruluşlar, ilişkili denetim kuruluşu ve diğer işletmeleri aracılığıyla yapamaz. Denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları, denetçileri ve kilit yöneticileri tarafından verilen hizmetler de bu kapsamda değerlendirilir.” 

TTK 400 üncü madde ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği 22 inci madde birlikte değerlendirildiğinde YMM’nin tasdik hizmeti (Tam tasdik veya diğer) verdiği bir şirkete aynı zamanda Bağımsız Denetim Hizmeti vermesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

Ancak bu istisnai durum, tasdik ve vergi danışmanlığı hizmetinin etik kurallara ve mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi halinde geçerli olacaktır. Tasdik işleminin mevzuata uygun, dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerine uygun şekilde yerine getirilmediği durumlarda, aynı işletmeye bağımsız denetim hizmeti verme şartları da ihlal edilmiş olacaktır. Çünkü bağımsız denetimde, bağımsız denetim hizmetinin dürüstlük, tarafsızlık, mesleki özen çerçevesinde gerçekleştirilmesi asıldır.

16.01.2020

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

 

Not: Tüm hakları yazarına aittir. Yazar adı ve yazının aktif linkine yer verilmek suretiyle kısmi alıntı yapılabilir. 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.