SOSYAL GÜVENLİK

Yemek Parasının Ne Kadarı Sigorta Primi Hesabında İstisnadır?

İşverenler çalışanlarına dört farklı şekilde yemek yardımı yapabilirler;

1-Nakdi yemek parası ödenmesi (İstisna sırının üzeri SGK Primi matrahına eklenir)

2- Yemeğin işyerinde hazırlanarak çalışanlara verilmesi (SGK Primi matrahına eklenmez)

3- Dışardan işverence alınan yemeğin işyerinde veya meştemilatında çalışanlara verilmesi, (SGK Primi matrahına eklenmez)

4-  Yemek bileti, ticket, kuponu ve benzerlerinin verilmesi. (SGK Primi matrahına eklenmez)

Yukarıda sayılanlardan doğrudan nakit olarak yapılan ödemelerden (1) numarada yer alan doğrudan nakit ödemeler için SGK Primi hesabında dikkate alınmayacak tutar için sınır istisna sınırı bulunmaktadır.  Çalışanlara yemek için verilen paranın günlük belli bir tutarı SGK prim hesabında istisnadır. Bu kapsamda işverenin çalışana verdiği yemek parasının mevzuata göre belirlenen kısmını aşan kısmı ücret olarak SGK prim hesabında dikkate alınacak, diğer kısmı ise SGK prim hesabına dahil edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi uyarınca tüm ayni yardımlar herhangi bir sınır olmaksızın SGK prim matrahı dışındadır. Bu nedenle, çalışanlara yemek sağlanması, yemeğin nerede yenildiğine bakılmaksızın ve herhangi bir oran sınırlaması olmaksızın  SGK prim hesabına dahil edilmeyecektir. Ancak, yemek parası adı altında nakit olarak yapılacak ödemelerde SKG primi istisnası için sınır bulunmaktadır.

SGK tarafından 29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yemek parası için SKG primi hesabında dikkate alınmayacak yemek parası istisna tutarı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

“506 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan madde hükmünün uygulanmasında, sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek verilecek olan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla bu tutardan sigorta primi kesilmemesi,”

Yıllara Göre SGK Yemek Parası İstisna Tutarları

SGK primi hesabında istisna olarak kabul edilen yemek parası tutarı günlük asgari ücretin %6’sı ile sınırlandırılmıştır. Buna göre;

2020 Yılı SGK Primi Yemek Bedeli İstisna Tutarı

  • 2020 yılı için yemek parasının SGK primi hesabında istisna olan tutarı: (98,10x%6)= 5,89 TL’dir.

2019 Yılı SGK Primi Yemek Bedeli İstisna Tutarı

  • 2019 yılı için yemek parasının SGK primi hesabında istisna olan tutarı: (85,28x%6)= 5,12 TL’dir.

2018 Yılı SGK Primi Yemek Bedeli İstisna Tutarı

  • 2018 yılı için yemek parasının SGK primi hesabında istisna olan tutarı: (67,65%6)= 4,06 TL’dir.

Gelir Vergisi Kanununa göre ücrete dahil edilmeyecek yemek bedeli istisnası için TIKLAYINIZ.

23.01.2020

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.