VERGİ USUL

MALİYE, “BA-BS KALDIRILSIN(!)” ÇIĞLIĞINI DUYDU MU?

14 Ocak 2020 tarihinde bir yazı kaleme alarak “Ba-Bs Formlarının Kaldırılma Zamanı Gelmedi mi?” diye sormuş ve gerekçelerimizi sıralamış idik.

Belki denk geldi, yazımızdan bir gün sonra 15 Ocak 2020’de Ba-Bs Formlarının kaldırılmasına yönelik sosyal medyada ciddi bir hareketlilik yaşandı.

Gelir İdaresinin 22 Ocak 2020 tarihli aşağıdaki duyurusu, “Maliye Ba-Bs Çığlığını duydu ve çözüm mü arıyor?” diye umutlandırdı.

Şimdi meslek mensuplarına ve ilgililere düşen görev; görüş ve önerilerini beyanname@gelirler.gov.tr e-posta adresine göndermek. Hatta görüş ve öneri bombardımanına tutmak. Kolay gelsin.

Duruyu Metni Aynen Aşağıdaki Gibi:


Beyanname, Bildirim Ve Formların Sadeleştirilmesine İlişkin Çalışma

Başkanlığımızca, mükellef odaklı, katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışımız çerçevesinde, tüm beyanname, bildirim ve formların gözden geçirilerek sadeleştirilmesi ve daha kolay ve hızlı şekilde doldurulabilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.Bu kapsamda ilgili beyanname, bildirim ve formlara ilişkin değerli görüş, öneri ve katkılarınızı 14/02/2020 tarihine kadar, beyanname@gelirler.gov.tr e-posta adresine bildirebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 22/1/2020 – 12:25

Duyuru metni aynen aşağıdaki gibi:


bildirim ve formları sadeleştirme gib duyurusu

Categories: VERGİ USUL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.