KATMA DEĞER VERGİSİ

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükellefler Alımlarında Kısmi Tevkifat Uygulayacak mıdır?

TÜRMOB tarafından yayımlanan mevzuat sirküleri ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin alınlarının kısmi KDV tevkifatına tabi olmadığına ilişkin hususlara açıklık getirilmiştir.

Söz konusu Sirkülerin Özeti aşağıdaki gibidir: 

“MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN ALIMLARI
KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİ DEĞİLDİR
ÖZET :
KDV Uygulama Genel Tebliğine göre 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında KDV tevkifatı uygulanmamaktadır.

Bu mükellefler adına 01 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde kısmi KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerden gerçekleştirdikleri kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında ise KDV tevkifatı uygulaması devam etmektedir.

Mücbir sebep halinin tam tevkifata tabi işlemlerde tevkifat uygulamasına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.”

Sirkülerin tamamı için TIKLAYINIZ.

Bir Cevap Yazın