KURUL VE KOMİSYONLAR

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 inci maddesi uyarınca Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu aşağıdakilerden oluşur.

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu; Hazine ve Maliye bakan yardımcısının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanınca belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur. Kurulu en az üç ayda bir Hazine ve Maliye Bakanlığınca önerilen tarih ve gündemle toplanır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.