KURUL VE KOMİSYONLAR

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 inci maddesi uyarınca İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu aşağıdakilerden oluşur.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu; İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin birer temsilcisi, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından oluşur. Kurul, gerekirse, üniversitelerden ve diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi alabilir.

Bir Cevap Yazın