KATMA DEĞER VERGİSİ

Özelge: Okul Aile Birliğince Okula yaptırılan tadilatta KDV tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-102

30/01/2012

Konu : Okul Aile Birliğince Okula yaptırılan tadilatta tevkifat.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile ekindeki 25/8/2011 tarih ve 32 sayılı yazınızda; Anaokulunuzun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi “okul öncesi eğitim kurumu” olduğu, sınıf tuvaletleri için dekorasyon firmasına çeşitli tadilatlar yaptırıldığı; tadilat hizmetlerine ait bedelin bir kısmının okul bütçesinden bir kısmının ise okul aile birliğiniz bütçesinden ödendiği belirtilerek verilen hizmete ilişkin olarak düzenlenecek faturada gösterilen bedel üzerinden hesaplanan KDV ye 1/6 oranında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutacağı hüküm altına alınmıştır.

91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların aynı Tebliğin A/5-a bölümünde yer alan “yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmeti” alımlarında hesaplanan KDV yi 1/6 oranında tevkifata tabi tutmaları gerekmektedir.

Buna göre, okulunuzda yapılacak tadilat bedelinin bir kısmının okul bütçesinden kalan kısmının ise okul aile birliği tarafından ödenmiş olması nedeniyle, söz konusu okul müdürlüğüne kesilecek faturada gösterilen bedel üzerinden hesaplanan KDV nin 1/6 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, okulunuzda yapılacak tadilat nedeniyle tüzel kişiliği bulunmayan okul aile birliğinize düzenlenen ve bedeli birliğiniz tarafından ödenen faturada hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.