GENEL

15 Maddelik Koronavirüsün Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkileri ile Mücadele Yasası Meclis Başkanlığına Sunuldu

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından 14.04.2020 tarihinde Meclis Başkanlığına sunuldu. Yürütme ve yetki maddesi dahil 15 maddeden oluşan Torba yasa teklifi aşağıda ana başlıkları belirtilen pek çok konuya temas ediyor.

Teklifte neler var?

Söz konusu teklif ile:

 • Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi ücret desteği sağlanması,
 • Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilememesi,
 • Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların üç ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılması,
 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımlarının alınmaması,
 • Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK Kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifat ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin üç ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin üç ay süreyle desteklenmesi,
 • Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyelerce üç ay süreyle ertelenebilmesi,
 • Kaçakçılıkla mücadelede el konulan bulaşıcı salgın hastalıkla mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihat ve malzemelerin bekletilmeksizin ilgili kamu kurumuna tahsisi,
 • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait ödemesinin 2021 yılına ertelenmesi,
 • Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidatın 2020 yılına ait taksit ödemesinin 2021 yılına ertelenmesi,
 • TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynakların alacaklarının yapılandırılması,
 • TOBB, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel toplantılarının ertelenmesi ve bu süre içerisinde mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devamının sağlanması,
 • Boşalan muhtarlıklara ilişkin 2020 yılında yapılması gereken seçimlerin ertelenmesi,
 • Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetimlerin 01.08.2020 tarihine kadar uzatılması,
 • Tarım Ürünleri Lisanlı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisanların geçerlilik süresinin bir yıl uzatılması,
 • Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından da yürütülmesi izin verilebilmesi,
 • Mücbir sebep hallerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemlerin Bakanlıkça belirlenmesi,
 • Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılması

konularında düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu Koronavirüsün ekonomik ve sosyal hayata etkileri ile mücadele yeni Torba Yasasının tam metni için TIKLAYINIZ:

15.04.2020

vergidosyasi.com

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.