GENEL

İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business Index) Nedir? Türkiye 2019 Yılında Kaçıncı Sırada?

Dünya Bankası tarafından 2004 yılından beri her yıl düzenli olarak hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business Index), üye ülkelerde yatırım ortamını etkileyen iş düzenlemelerini analiz etmek suretiyle oluşturulan bir endekstir. İlgili ülkede yatırım yapmanın, iş kurmanın çeşitli boyutlarını farklı bileşenler üzerinden puanlamak suretiyle oluşturulmaktadır. Aşağıdaki şematik gösterimde iş yapma kolaylığının ana bileşenlerini görmek mümkündür.

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı endeks bileşenleri
Kaynak: Dünya Bankası

 

Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2019 yılı raporu Dünya Bankası tarafından 31 Ekim 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. İ

ş Yapma Kolaylığı 2019 Raporuna ve Türkiye Raporuna aşağıdaki resimlerin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

 

 

Türkiye’nin Endeksteki Sıralaması

Söz konusu rapora göre İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında daha önce 60. basamakta yer alan Türkiye 17 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 43. ülke olmuştur. Bu başarı hükumetimizin işe başlama, inşaat izinlerinin alınması, kredi temini, dış ticaret, sözleşmelerin icrası, tapu kaydı, şirket tasfiyesi, elektrik temini, küçük yatırımcıların korunması ve vergi ödemesi alanlarında yaptığı reformlar sayesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca ülkemiz bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer almıştır.

Yıllar İtibarıyla Türkiye Genel Sıralaması

Anılan raporda, 10 ayrı başlıkta ele alınan göstergeler eşit olarak ağırlıklandırılmakta ve toplanmaktadır. Elde edilen puan ülkenin genel puanını ve sıralamasını belirlemektedir. Ülkemizin her bir başlıktan 2018 ve 2019 yıllarında almış olduğu sıralama aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Türkiye’nin 10 Başlık Altındaki Karşılaştırmalı Sıralaması

 

İş Yapma Kolaylığı Endeksine Göre İlk 50’de Yer Alan Ülkeler

Kaynak: Dünya Bankası ve HMB

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.