TEŞVİKLER

Talep Halinde Teşvik Belgeli Yatırımların Tamamlanabilmesi İçin Bir Yıla Kadar İlave Süre Verilebilecek.

09 Mayıs 2020 tarih 31122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Karar ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanamaz.”

Karar yayım tarihi olan 09 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

09.05.2020

vergidosyasi.com

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.