GENEL

İzaha Davet Müessesesi ile İlgili VUK Tebliğ Taslağı

6728 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370’inci maddesinin “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmesi suretiyle vergi sistemimizde ihdas edilen “izaha davet” müessesinde 7194 sayılı Kanunun 25’nci maddesi ile değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, yapılan değişiklikler çerçevesinde “izaha davet” müessesesinin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmış olup GİB tarafından söz konusu taslağa aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

İZAHA DAVET VUK GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.