VAKIFLAR

VAKIFLARIN İDARE ORGANLARINDA GÖREV YAPAN KİŞİLERİN MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun “Mal Bildiriminde Bulunacaklar” başlıklı 2. maddesi (f) fıkrasında vakıfların idare organlarında görev alanların mal bildiriminde bulunmak zorunda oldukları belirtilmiş olup, mal bildiriminin ne zaman teslim edileceği hususu madde 6’da açıklanmıştır. Buna göre vakıf yöneticileri (idare organında görev yapanlar)

• Göreve atanmada,
• Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,
• Yönetim kurulu üyeleri göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,
• Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

Mal Bildiriminin verilmesi zorunludur.

Diğer taraftan, 3628 Sayılı Kanun’un “Bildirimin Yenilenmesi” başlıklı 7. maddesinde “Bu
kanun kapsamındaki göreve devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.” hükmü yer almaktadır.

Vakıfların yönetim organlarında görev yapan kişilerden devlet memuru olanlar, çalıştıkları kamu kurumlarına mal bildiriminde bulunduklarından ayrıca Kurumumuza mal bildiriminde bulunmayacaklardır.

Mal Bildirimi ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hükümlere uyulmaması halinde, aynı
kanunun “Ceza Hükümleri” başlıklı 10. maddesinde “…mal bildiriminde bulunmayanlara üç aya kadar hapis cezası verilir.” hükmü yer almaktadır.

Mal Bildirim Form örneği

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.