GENEL

Vakıfların Yardım Toplama İzni Alması

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6. Maddesine göre kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir.

İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.

İzin vermeye yetkili makamlar yine aynı Kanunu’nun 7. Maddesinde açıklanmıştır.

Bu çerçevede; yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alınır. Yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. Yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

İzin almadan yardım toplama yetkisine sahip dernek ve vakıflar aşağıdaki gibidir:

Kurum Adı Karar Tarihi
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI (İstanbul’daki Müzelerde Giriş Biletleri Üzerine Pul Yapıştırmak Suretiyle) 1995-04-30
TÜRK HAVA KURUMU DERNEĞİ (Yardım Pulu Bastırarak Şubeleri Kanalı İle Satmak Suretiyle) 2001-02-22
TEMA TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL    VARLIKLARI KORUMA VAKFI 2004-02-24
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNİCEF) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2004-05-26
TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ 2004-07-26
LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI ANKARA    LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI) 2004-11-04
TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ 2005-07-12
DENİZ FENERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 2005-07-12
TÜRKİYE DİYANET VAKFI 2005-07-12
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ 2005-11-07
TÜRK EĞİTİM VAKFI 2008-01-28
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 2008-02-04
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI 2008-12-29
TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2009-06-24
ARAMA KURTARMA DERNEĞİ 2009-06-29
ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI 2010-06-14
TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 2012-12-18
İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM VAKFI 2013-04-01
AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI 2013-11-18
HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ 2017-03-13
BEŞİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 2018-01-08
TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI (TÜRGEV) 2018-03-08
TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI 2018-11-10
TÜRKİYE MAARİF VAKFI 2019-03-15
İLİM YAYMA CEMİYETİ 2019-06-18
İHLAS VAKFI 2019-06-25
İLİM YAYMA VAKFI 2019-08-02
TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI 2019-08-22

Kaynak: https://www.siviltoplum.gov.tr/izin-almadan-yardim-toplama-hakkina-sahip-kuruluslar

Categories: GENEL, VAKIFLAR

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.