GENEL

İndirimli Oranlı KDV İadesinde Kombiye Ait Yüklenilen KDV nin İadesi Mümkün müdür?

Özeti:

İnşaat işinde indirimli oran KDV iade talebinde yüklenilen KDV listesine konutla birlikte teslim edilen doğalgaz kombisine ait yüklenilen kdv’nin iadesinin talep edilip edilemeyeceği sorulmuştur. İdare,  kombinin sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılmasının mutad olmaması ve konutun yapımı için zorunlu harcama niteliğinde olması nedeniyle, kombi tesliminin konut tesliminden bağımsız bir teslim olarak değerlendirilemeyeceğinden, kombiye ilişkin yüklenilen KDV’nin iade hesabına dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.


T.C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı:19174029-KDV-02-3  28/07/2015

Konu: Doğalgaz kombisine ait yüklenilen KDV nin iadesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesinde yapımını tamamladığınız konutla birlikte teslim edilen doğalgaz kombisine ait yüklenilen katma değer vergisi (KDV) nin iadesinin talep edilip edilemeyeceği konusunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi(KDV) Kanununun 29/2 nci maddesi ile; indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden tutarı ilgili yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmının yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden veya mahsuben iadesine imkan tanınmıştır.

Bu kapsamda yapılacak iade uygulamasının usul ve esasları 23.06.2012 tarihinden 01.05.2014 tarihine kadar 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki, 01.05.2014 tarihinden sonra ise 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğindeki düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B.3.1.3.) bölümünde iade hesabına dahil edilebilecek yüklenilen KDV’nin nasıl hesaplanacağı (örneklere de yer verilmek suretiyle) açıklanmıştır.

Konuya ilişkin olarak bahsi geçen Tebliğlerde;“Ankastre ürünlerle birlikte veya mobilyalı olarak satılan 150 m²’nin altındaki bir konut tesliminden kaynaklanan iade talebinde; buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi, mobilya, vestiyer, televizyon ve benzeri eşyalar, konut sahibi kişilerce sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılabilecek (eklenti) mahiyette olup, bunların teslimi konut tesliminden bağımsız bir teslim olarak değerlendirilecektir” örneğine,

“150 m²nin altındaki konut teslimlerine yönelik iade taleplerinde, konutun yapımıyla ilgili harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilebilecek, konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabına dâhil edilmeyecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, kombinin sökülüp taşınarak tekrar kurulup kullanılmasının mutad olmaması ve konutun yapımı için zorunlu harcama niteliğinde olması nedeniyle, kombi tesliminin konut tesliminden bağımsız bir teslim olarak değerlendirilemeyeceğinden, kombiye ilişkin yüklenilen KDV’nin iade hesabına dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Categories: GENEL, KDV iade

Tagged as: ,

Bir Cevap Yazın