BANKACILIK

Bankacılık Eşgüdüm Komitesi Nedir?

Eşgüdüm Komitesi: Bankacılık Kanununun 100 üncü maddesi uyarınca, Kurum Başkanı ve başkan yardımcıları ile TMSF Başkanı ve başkan yardımcılarından müteşekkil Eşgüdüm Komitesi; bankacılık sisteminin genel durumu, kredi kuruluşlarının denetimleri sonucu alınacak önlemler, risk esaslı sigorta primlerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere kredi kuruluşlarının mali bünyelerini gösteren analiz sonuçları, mevduat ve katılım fonu hesap adetleri, sigortalı mevduat ve katılım fonları ile toplam mevduat ve katılım fonu tutarları hakkında gerekli bilgilerin paylaşılmasını, TMSF’nin görev alanına giren konularda ve işlem tesis edilmesinin gerekli olduğu hâllerde Kurum ile TMSF’nin azami düzeyde iş birliği yapmasını sağlamakla görevli komitedir.

Categories: BANKACILIK

Tagged as: , ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.