BÜTÇE

Bütçede Cari Harcama, Cari Gider, Cari Transfer Tanımları

Cari Gider Nedir?

Analitik bütçe sınıflandırmasında; Personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dahil) ile bütçe kanunlarıyla belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve/veya normal ömrü bir yıl veya bir yıldan daha uzun olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri “cari giderler” olarak tanımlanmaktadır.

Cari Transfer Nedir?

Analitik bütçe sınıflandırmasında; Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler “cari transferler” olarak isimlendirilir.

Bütçede cari gider ve transfer gideri şeklindeki harcamalar ise genel olarak “cari harcamalar” olarak tanımlanır.

Categories: BÜTÇE

Tagged as: , ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.