MUHASEBE AKADEMİ

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ, ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

127- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI

İşletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ancak 120 ve 121 numaralı hesapların kapsamına girmeyen tahsili gecikmiş alacaklar (henüz şüpheli alacak niteliğini kazanmayanlar) ve diğer çeşitli senetsiz ticari alacaklar bu hesapta izlenir.

Aslında işletmenin ticari faaliyeti sonucunda alım satımını yaptığı malların veya ürettiği malların satışı ile sunduğu hizmetin bedeli ile ilgili alacaklar 120 ve 121 no.lu hesaplarda izlenir. Bu hesapta işletmenin doğrudan ticari veya üretim faaliyeti dışındaki bir mal veya hizmet sunumu karşılığında ortaya çıkan alacak söz konusudur.

Hesabın İşleyişi

Yukarıda belirtilen alacaklar bu hesaba borç; tahsil veya mahsup işlemi yapıldığında ilgili hesaplara karşılık, bu hesaba alacak kaydedilir.

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABININ İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ÖRNEK MUHASEBE KAYDI

Örnek: A işletmesi 2019 yılında 10.000 TL’ye aldığı bir demirbaşı 2020 yılında KDV hariç 7.000 TL’ye alıcı B işletmesine satış tarihinden 2 ay sonra ödenmek üzere satmıştır. KDV peşin tahsil edilmşitir. (Söz konusu taşınmazın birikmiş amortismanı 2.000 TL, KDV oranı ise %18’dir.)

—————— / ———————

100 KASA                                                              1.260

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR                       7.000

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                    2.000

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. H.       1.000

255 DEMİRBAŞLAR HESABI              10.000

391 HESAPLANAN KDV                        1.260

Demirbaş satış kaydı. 

—————— / ———————

Bir Cevap Yazın