MUHASEBE AKADEMİ

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

133. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI

133 no.lu hesap, İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan olan alacaklarını kapsar.

İşleyişi :

Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

Bağlık ortaklıklardan alacaklar hesabı muhasebe kayıt örneği

Örnek: A işletmesi bağlı ortaklığı olan B işletmesine 10.000 TL ödünç para vermiştir. Söz konusu para 2 ay sonra tahsil edilmiştir. Para hareketleri banka üzerinden gerçekleşmiştir.

Bağlı ortaklığa verilen borcun muhasebe kaydı:

—————— / ———————

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI      10.000

102 BANKALAR HESABI             10.000

Bağlı ortaklığımız B’ye ödünç verilmesi.

—————— / ———————

Bağlı ortaklığa ödünç olarak verilen paranın tahsil edilmesine ilişkin muhasebe kaydı:

—————— / ———————

102 BANKALAR HESABI     10.000

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI 10.000

Bağlı ortaklığımız B’den olan alacağın tahsili

—————— / ———————

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.