EMLAK VERGİSİ

Bina Aşınma Payı Oranları

Bina aşınma payı, vergi usul kapsamındaki amortisman oranlarından farklıdır. Emlak vergisi uygulaması açısından değerlendirilen bir orandır. Amortisman oranları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından liste halinde yayımlanmaktadır.

Bina Aşınma/yıpranma payları, emlak vergisi matrahının tespitinde binanın değerinin hesabında kullanılan bir oran olup, bina türü ve yaşına göre farklılık gösterir.

Aşağıda bina aşınma payı oranları bina türü ve yaşı itibariyle tablo halinde yer almaktadır.

Bina aşınma payı oranları emlak vergisi hesabında kullanılan

Bina Yıpranma payı oranları

İNŞAAT TÜRÜ/YAŞI 0-3 YAŞ ARASI 4-5 YAŞ ARASI 6-10 YAŞ ARASI 11-15 YAŞ ARASI 16-20 YAŞ ARASI 21-30 YAŞ ARASI 31-40 YAŞ ARASI 41-50 YAŞ ARASI 51-75 YAŞ ARASI 76 VE DAHA YUKARI YAŞ
Çelik Karkas-Betonarme Karkas B. 4% 6% 10% 15% 20% 25% 32% 40% 50 60%
Yığma Kagir, Yığma Yarı Kagir B. 6% 8% 12% 18% 25% 32% 40% 50% 60% 70%
Ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı) gecekondu tarz ve vasfında binalar 8% 12% 18% 25% 32% 40% 50% 60% 70% 80%
Kerpiç ve diğer basit binalar 10% 17% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.