EMLAK VERGİSİ

Bina Eklentilerinin (Müştemilatının) Emlak Vergisi Karşısındaki Durumu

Öncelikle eklenti veya müştemilat kavramının tanımlanması gerekir. Türk Medeni Kanununun 686 ncı maddesine göre “Eklenti: asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır mal” olarak tanımlanmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı ikinci maddesinde eklenti “bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerler” olarak tanımlanmıştır.

Örneğin tek katlı bir konutluk binanın dışındaki kömürlük o binanın eklentisidir. Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız bölümlere ait olup bu bölümlerinin dışında olan kömürlük, ilgili daireye özgülenmiş garaj ve benzeri de eklentidir. Örneğin 10 dairelik bir apartmanda her daire bodrum katta oluşturulmuş  eşya koyma depolar, ilgili dairelere özgülenmiş olduklarından eklentidir. Ancak, herhangi bir özgüleme yapılmaması durumunda ortak alandan bahsetmek gerekir.

Bir Cevap Yazın