MUHASEBE AKADEMİ

TEK DÜZEN HESAP PLANINDA YER ALAN HESAPLARIN KODU, TÜRKÇE VE İNGİLİZCE HESAP ADLARI

TEK DÜZEN HESAP PLANINDA YER ALAN HESAPLARIN KODU, TÜRKÇE VE İNGİLİZCE HESAP ADLARI

HESAP KODUHESAP ADI (TÜRKÇE)HESAP ADI (İNGİLİZCE
100KasaCash
101Alınan ÇeklerCheques Received
102BankalarBanks
103Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)Cheques Given and Payment Orders(-)
108Diğer Hazır DeğerlerOther Liguid Assets
110Hisse SenetleriCommon Stocks
111Özel Kesim Tahvil, Senet ve BonolarıPrivate Sector Bonds, Notes and Shares
112Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve BonolarıPublic Sector Bonds, Notes And Shares
118Diğer Menkul KıymetlerOther Marketable Securities
119Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)Provision for Decrease in Value of Marketable Sec.(-)
120AlıcılarCustomers
121Alacak SenetleriNotes Receivable
122Alacak Senetleri Reeskontu (-)Rediscount of Notes Receivables (-)
124Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)Unearned Lease Interest Income (-)
126Verilen Depozito ve TeminatlarDeposits and Guarantees Given
127Diğer Ticari AlacaklarOther Trade Receivables
128Şüpheli Ticari AlacaklarDoubtful Trade Receivables
129Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)Provisions for Doubtful Trade Receivables (-)
131Ortaklardan AlacaklarDue from Shareholders
132İştiraklerden AlacaklarDue from Participations
133Bağlı Ortaklıklardan AlacaklarDue from Subsidiaries
135Personelden AlacaklarDue from Personnel
136Diğer Çeşitli AlacaklarOther Receivables
137Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)Discounts on Other Notes Receivables(-)
138Şüpheli Diğer AlacaklarOther Doubtful Receivables
139Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)Provision for Other Doubtful Receivables(-)
150İlk Madde ve MalzemeRaw Materials and Supplies
151Yarı Mamuller – Üretim Semi-finished Goods in Production
152MamullerFinished Goods
153Ticari MallarTrade Goods
157Diğer StoklarOther Inventories
158Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)Provision for Inventories (-)
159Verilen Sipariş AvanslarıAdvances Given to Suppliers
170Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım MaliyetleriContract Progress Costs
178Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme HesabıInflation Adjustments on Contract Progress
179Taşeronlara Verilen AvanslarAdvances Given to Sub-Contractors
180Gelecek Aylara Ait GiderlerPrepaid Expense for The Following Months
181Gelir TahakkuklarıIncome Accruals
190Devreden KDVDeferred VAT
191İndirilecek KDVDeductible VAT
192Diğer KDVOther VAT
193Peşin Ödenen Vergiler ve FonlarPrepaid Taxes and Funds
195İş AvanslarıWork Advance
196Personel AvanslarıAdvance Given To Personnel
197Sayım ve Tesellüm NoksanlarıStock Count and Delivery Shortages
198Diğer Çeşitli Dönen VarlıklarOther Current Assets
199Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)Provision for Other Current Assets (-)
220AlıcılarCustomers
221Alacak SenetleriNotes Receivable
222Alacak Senetleri Reeskontu (-)Rediscount on Notes Receivables (-)
224Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)Unearned Lease Interest Income (-)
226Verilen Depozito ve TeminatlarDeposits and Guarantees Given
229Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)Provison for Doubtful Receivables
231Ortaklardan AlacaklarDue from Shareholders
232İştiraklerden Alacaklar Due from Participations
233Bağlı Ortaklıklardan AlacaklarDue from Subsidiaries
235Personelden AlacaklarReceivables From Personnel
236Diğer Çeşitli AlacaklarOther Receivables
237Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)Rediscount on Other Notes Receivable (-)
239Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)Provision for Other Doubtful Receivables(-)
240Bağlı Menkul KıymetlerLong Term Securities
241Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)Decrease in Value of Long Term Marketable Securities (-)
242İştiraklerParticipations
243İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)Capital Commitments for Participations (-)
244İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)Decrease in Value of Participations’ Shares (-)
245Bağlı OrtaklıklarSubsidiaries
246Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)Capital Commitments for Subsidiaries (-)
247Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)Decrease in Value of Subsidiaries Shares (-)
248Diğer Mali Duran VarlıklarOther Financial Assets
249Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)Decrease in Value of Other Financial Assets (-)
250Arazi ve ArsalarLand
251Yer Altı ve Yer Üstü DüzenleriLand Improvements
252BinalarBuildings
253Tesis, Makina ve CihazlarMachinery,Equipment and Installations
254TaşıtlarMotor Vehicles
255DemirbaşlarFurniture and Fixtures
256Diğer Maddi Duran VarlıklarOther Tangible Fix Assets
257Birikmiş Amortismanlar (-)Accumulated Depreciation(-)
258Yapılmakta Olan YatırımlarConstruction in Progress
259Verilen AvanslarFix Assets Advances Given
260HaklarRights
261ŞerefiyeGoodwill
262Kuruluş ve Örgütlenme GiderleriPre-operating Expenses
263Araştırma ve Geliştirme GiderleriResearch and Development Expenses
264Özel MaliyetlerSpecial Cost
267Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarOther Intangible Fixed Assets
268Birikmiş Amortismanlar (-)Accumulated Amortization(-)
269Verilen AvanslarAdvances Given to Suppliers
271Arama GiderleriResearch Expenses
272Hazırlık ve Geliştirme GiderleriPreperation and Development Expenses
277Diğer Özel Tükenmeye Tabi VarlıklarOther Depletable Assets
278Birikmiş Tükenme Payları (-)Accumulated Depletion (-)
279Verilen AvanslarAdvances Given
280Gelecek Yıllara Ait GiderlerPrepaid Expenses for the Following Years
281Gelir TahakkuklarıIncome Accruals
291Gelecek Yıllarda İndirilecek KDVVAT Deductible for the Following Years
292Diğer KDVOther VAT
293Gelecek Yıllar İhtiyacı StoklarLong Term Stocks
294Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran VarlıklarInventories and Tangible Fixed Assets to be Sold
295Peşin Ödenen Vergiler Ve FonlarPrepaid Expenses and Funds
297Diğer Çeşitli Duran VarlıklarOther Fixed Assets
298Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)Decrease in Value of Stocks (-)
299Birikmiş Amortismanlar (-)Accumulated Depreciation (-)
300Banka KredileriBank Loans
301Finansal Kiralama İşlemlerinden BorçlarLeasing Payables
302Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)Interest Payables of Deferred Lease Costs (-)
303Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve FaizleriCurrent Maturities of Long Term Credits and Accrued Interest
304Tahvil Anapara, Borç Taksit ve FaizleriCurrent Maturities of Bonds and Accrued Interest
305Çıkarılmış Bonolar ve SenetlerBonds and Notes Issued
306Çıkarılmış Diğer Menkul KıymetlerOther Securities Issued
308Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)Value Difference of Securities Issued (-)
309Diğer Mali BorçlarOther Financial Liabilities
320SatıcılarSuppliers
321Borç SenetleriNotes Payable
322Borç Senetleri Reeskontu (-)Rediscount on Notes Payables (-)
326Alınan Depozito ve TeminatlarDeposits and Guarantees Taken
329Diğer Ticari BorçlarOther Trade Payables
331Ortaklara BorçlarDue to Shareholders
332İştiraklere BorçlarDue to Participations
333Bağlı Ortaklıklara BorçlarDue to Subsidiaries
335Personele BorçlarDue to Personnel
336Diğer Çeşitli BorçlarOther Liabilities
337Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)Rediscount on Other Notes Payable (-)
340Alınan Sipariş AvanslarıAdvances Received
349Alınan Diğer AvanslarOther Advances Received
350Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarim HakedişleriContract Progress Income
358Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme HesabıInflation Adjustments on Contract Progress Income
360Ödenecek Vergi ve FonlarTaxes And Funds Payables
361Ödenecek Sosyal Güvenlik KesintileriSocial Security Premiums Payable
368Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer YükümlülüklerOverdue,Deferred or Restructed Taxes and Other Libilities
369Ödenecek Diğer YükümlülüklerOther Liabilities Payable
370Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler KarşılıklarıProv. for Income Taxes and Oth.Legal Liabilities
371Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)Prepaid Taxes and Funds on Profit for the Period
372Kıdem Tazminatı KarşılığıProvision for Employee Termination Benefits
373Maliyet Giderleri KarşılığıProvision For Expenses Relating To Costing
379Diğer Borç ve Gider KarşılıklarıProvision for Other Liabilities and Expenses
380Gelecek Aylara Ait GelirlerShort Term Deferred Income
381Gider TahakkuklarıExpense Accruals
391Hesaplanan KDVVAT Calculated
392Diğer KDVOther VAT
393Merkez ve Şubeler Cari HesabıHead Office and Branch Current Accounts
397Sayım ve Tesellüm FazlalarıStock Count Delivery Surpluses
399Diğer Çeşitli Yabancı KaynaklarOther Short Term Liabilities
400Banka KredileriBank Loans
401Finansal Kiralama İşlemlerinden BorçlarLeasing Payables
402Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)Deferred Lease Interest Payables (-)
405Çıkarılmış TahvillerBonds Issued
407Çıkarılmış Diğer Menkul KıymetlerOther Marketable Securities Issued
408Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)Value Differences of Securities Inssued (-)
409Diğer Mali BorçlarOther Financial Liabilities
420SatıcılarSuppliers
421Borç SenetleriNotes Payable
422Borç Senetleri Reeskontu (-)Rediscount on Notes Payable(-)
426Alınan Depozito ve TeminatlarDeposits and Guarentees Taken
429Diğer Ticari BorçlarOther Trade Payables
431Ortaklara BorçlarDue to Shareholders
432İştiraklere BorçlarDue to Participations
433Bağlı Ortaklıklara BorçlarDue to Subsidiaries
436Diğer Çeşitli BorçlarOther Payables
437Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)Rediscount on Notes Payable (-)
438Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş BorçlarDeferred or Restructed Debts of Public Sector
440Alınan Sipariş AvanslarıAdvances Received
449Alınan Diğer AvanslarOther Advances Received
472Kıdem Tazminatı KarşılıklarıProvisions for Employee Termination Benefits
479Diğer Borç ve Gider KarşılıklarıProvisions for Other Liabilities and Expenses
480Gelecek Yıllara Ait GelirlerLong Term Deferred Income
481Gider TahakkuklarıExpense Accruals
492Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDVLong Term Deferred or Postponed VAT
493Tesise Katılma PaylarıInstallation Participation
499Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ToplamıOther Long Term Liabilities
500SermayeShare Capital
501Ödenmemiş Sermaye (-)Unpaid Share Capital(-)
502Sermaye Düzeltmesi Olumlu FarklarıPozitive Distinction from Share Capital Adjustment
503Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)Negative Distinction from Share Capital Adjustment (-)
520Hisse Senetleri İhraç PrimleriShare Premium
521Hisse Senedi İptal KarlarıShare Premium of Cancelled Shares
522Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme ArtışlarıRevaluation Fund of Tangible Fixed Assets
523İştirakler Yeniden Değerleme ArtışlarıRevaluation Fund of Investments
529Diğer Sermaye YedekleriOther Share Capital Reserves
540Yasal YedeklerLegal Reserves
541Statü YedekleriSpecial Reserves
542Olağanüstü YedeklerExtraordinary Reserves
548Diğer Kar YedekleriOther Profit Reserves
549Özel FonlarSpecial Funds
570Geçmiş Yıl KarlarıPrevious Year’s Profits
580Geçmiş Yıl Zararları (-)Previous Year’s Losses
590Dönem Net KarıNet Profit For The Period
591Dönem Net Zararı (-)Net Loss For The Period
600Yurtiçi SatışlarDomestic Sales
601Yurtdışı SatışlarExport Sales
602Diğer GelirlerOther Sales
610Satıştan İadeler (-)Sales Returns (-)
611Satış İskontoları (-)Sales Discounts (-)
612Diğer İndirimler (-)Other Discounts (-)
620Satılan Mamuller Maliyeti (-)Cost of Goods Solds(Product) (-)
621Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)Cost of Trade Goods Sold (-)
622Satılan Hizmet Maliyeti (-)Cost of Services Sold (-)
623Diğer Satışların Maliyeti (-)Cost of Other Sales (-)
630Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)Research and Development Expenses (-)
631Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)Marketing, Selling and Distribution Expenses (-)
632Genel Yönetim Giderleri (-)General Administrative Expenses (-)
640İştiraklerden Temettü GelirleriDividend Income from Participations
641Bağlı Ortaklıklardan Temettü GelirleriDividend Income from Subsidiaries
642Faiz GelirleriInterest Income
643Komisyon GelirleriCommission Income
644Konusu Kalmayan KarşılıklarProvisions No Longer Required
645Menkul Kıymet Satış KarlarıGains on Marketable Securities’ Sales
646Kambiyo KarlarıForeign Exchange Gain
647Reeskont Faiz GelirleriRediscount on Interest Gain
648Enflasyon Düzeltmesi KarlarıGains from Inflation Adjustments
649Diğer Olağan Gelir ve KarlarOther Income and Profit from Operations
653Komisyon Giderleri (-)Commision Expenses (-)
654Karşılık Giderleri (-)Provision Expenses (-)
655Menkul Kıymet Satış Zararları (-)Losses on Marketable Securities’ Sales(-)
656Kambiyo Zararları (-)Foreign Exchange Losses (-)
657Reeskont Faiz Giderleri (-)Interest Expenses on Discounted Notes (-)
658Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)Loss from Inflation Adjustments (-)
659Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)Other Expenses and Losses (-)
660Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)Short-Term Borrowing Expenses (-)
661Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)Long-Term Borrowing Expenses (-)
671Önceki Dönem Gelir ve KarlarıIncome and Profit Relating to Previous Periods
679Diğer Olağandışı Gelir ve KarlarOther Extraordinary Profits and Gains
680Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)Idle Capacity Expenses and Losses (-)
681Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)Previous Period Expenses and Losses (-)
689Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)Other Extraordinary Expense and Losses (-)
690Dönem Karı veya ZararıPROFIT OR LOSS OF PERIOD
691Dönem Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş. (-)PROVISION FOR TAX ON PROFIT OF PERIOD (-)
692Dönem Net Karı veya ZararıNET PROFIT OR LOSS OF PERIOD
697Yillara Yaygin İnşaat Enflasyon Düzeltme HesabiLong-term Construction Inflation Adustment Account
698Enflasyon Düzeltme HesabıInflation Adustment Account
710Direkt İlk Madde Ve Malzeme GiderleriDirect Raw Materials And Supplies Expenses
711Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma HesabıReflection Account For Direct Raw Materials And Supplies
712Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat FarkıPrice Differences Of Direct Raw Materials And Supplies
713Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar FarkıQuantity Differences Of Direct Raw Materials And Supplies
720Direkt İşçilik GiderleriDirect Labour Expenses
721Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma HesabıReflection Account For Direct Labour Expenses
722Direkt İşçilik Ücret FarklarıDirect Labor Wage Differences
723Direkt İşçlik Süre (Zaman) FarklarıDirect Labor Time Differences
730Genel Üretim GiderleriGeneral Production Expenses
731Genel Üretim Giderleri Yansıtma HesabıReflection Account For General Production Expenses
732Genel Üretim Giderleri Bütçe FarklarıBudget Differences Of General Production Expenses
733Genel Üretim Giderleri Verimlilik FarklarıProductivity Differences Of General Production Expenses
734Genel Üretim Giderleri Kapasite FarklarıCapacity Differences Of General Production Expenses
740Hizmet Üretim MaliyetiCost Of Production Of Services
741Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma HesabıReflection Account For Cost Of Production Of Services
742Hizmet Üretim Maliyeti Fark HesaplarıCost Of Production Of Services Difference Account
750Araştırma Ve Geliştirme GiderleriResearch And Development Expenses
751Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma HesabıReflection Account For Research And Development Expenses
752Araştırma Ve Geliştirme Gider FarklarıResearch And Development Expenses Difference Account
760Pazarlama, Satış Ve Dağıtım GiderleriMarketing, Sales And Distribution Expenses
761Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı Reflection Account For Marketing, Sales And Distribution Expenses
762Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark HesabıMarketing, Sales And Distribution Expenses Difference Account
770Genel Yönetim GiderleriGeneral And Administrative Expenses
771Genel Yönetim Giderleri Yansıtma HesabıReflection Account For General And Administrative Expenses
772Genel Yönetim Gider Farkları HesabıGeneral And Administrative Expenses Difference Account
780Finansman GiderleriFinancial Expenses
781Finansman Giderleri Yansıtma HesabıReflection Account For Financial Expenses
782Finansman Giderleri Fark HesabıFinancial Expenses Difference Account

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.